Viết tin nhắn cho bố mẹ về việc em sang nhà bạn để mượn một quyển sách

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Viết tin nhắn cho bố mẹ về việc em sang nhà bạn để mượn một quyển sách

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Mẹ ơi!

Hôm nay con được nghỉ học, con sang nhà bạn Hoa mượn quyển sách nâng cao mẹ nhé!

Con đã rửa sạch sẽ cốc chén, lau nhà và tưới cây rồi ạ.

Lâu ngày con qua nhà bạn, con xin phép mẹ cho con ở lại nhà bạn chơi chiều con về mẹ nhé!

Con gái

Ngọc Mai

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021