Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Bức tranh có những ai? Mỗi người trong tranh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh có những ai?
  • Mỗi người trong tranh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy, trong tranh có:

  • Tranh 1 có anh em và chị em. Chị đang chơi búp bê với em, anh đang chơi bóng bay và dạy em học.
  • Tranh 2 có hai anh em, anh đang đưa võng và đọc truyện cho em ngủ.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021