Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gà mẹ đang làm gì? Gà mẹ kêu thế nào? Gà con kêu thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Tranh vẽ gà mẹ đang làm gì?

b. Gà mẹ kêu thế nào? Gà con kêu thế nào?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

a. Tranh vẽ gà mẹ:

  • Tranh 1: Gà mẹ đang ấp trứng
  • Tranh 2: Gà mẹ đang cùng đàn con kiếm ăn

b. Gà mẹ kêu "cục ta, cục tác". Gà con kêu "chiếc chiếc".

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021