Ghép các tiếng dưới đây để tạo thành từ có hai tiếng.

  • 1 Đánh giá

3. Chơi: ghép từ ngữ

Ghép các tiếng dưới đây để tạo thành từ có hai tiếng.

Bài làm:

Từ 2 tiếng có nghĩa là:

  • yêu thương
  • kính mến
  • quý mến
  • mến yêu
  • yêu quý
  • thương mến
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021