Viết tên những người trong gia đình em thành một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Viết tên những người trong gia đình em thành một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái

Bài làm:

Tên những người trong gia đình em là:

  • Bố tên Tuấn
  • Mẹ tên Mai
  • Chị gái tên Ngọc
  • Em tên Vy

Xếp thành một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái là: Mai -> Ngọc -> Tuấn -> Vy.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021