Giải bài 10A: Em yêu mến ông bà như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10A: Em yêu mến ông bà như thế nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 90. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Tranh có những ai?
  • Mỗi người đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trao đổi, trả lời câu hỏi: Trong mỗi tranh sau, cháu giúp ông bà làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

7. Nối cột A với cột B để xác định ý chính của mỗi đoạn:

=> Xem hướng dẫn giải

8. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Bé Hà có sáng kiến gì?

(2) Hai bố con Hà chọn ngày nào làm "ngày ông bà"? Vì sao?

(3) Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì?

(4) Bé Hà tặng ông bà món quà gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm tiếng điền vào chỗ trống để hoàn thành từ chỉ người sinh ra bố, mẹ của em. Chép các từ đã điền đúng vào vở

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021