Trao đổi, trả lời câu hỏi: Trong mỗi tranh sau, cháu giúp ông bà làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Trao đổi, trả lời câu hỏi: Trong mỗi tranh sau, cháu giúp ông bà làm gì?

Bài làm:

Quan sát tranh, em thấy:

  • Tranh 1: Bạn nhỏ nhặt củi giúp bà nấu cơm
  • Tranh 2: Bạn nhỏ giúp ông trồng cây
  • Tranh 3: Bạn nhỏ đỡ ông đi lên bậc thềm
  • Tranh 4: Bạn nhỏ đọc báo cho bà
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021