Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết vào vở cho đúng chính tả

  • 1 Đánh giá

3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết vào vở cho đúng chính tả

Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn nhỏ vui vẻ ra về.

Bài làm:

Trời mưa to. Hòa quên mang áo mưa. Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình. Đôi bạn nhỏ vui vẻ ra về.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021