Thảo luận, trả lời câu hỏi: Vì sao không nên trêu chọc bạn bè?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Vì sao không nên trêu chọc bạn bè?

Bài làm:

Chúng ta không nên trêu chọc bạn bè vì trêu chọc bạn bè sẽ làm cho họ cảm thấy không thoải mái và buồn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021