Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  • 1 Đánh giá

5. Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Những chú gà con có bộ lông vàng mát dịu trông như những .........

Bài làm:

Những chú gà con có bộ lông vàng mát dịu trông như những hòn tơ nhỏ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021