Giải bài 2C: Em chăm học, em chăm làm

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2C: Em chăm học, em chăm làm - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Em xem ảnh và nói hoạt động của con vật hoặc đồ vật quanh em trong ảnh.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn ra những từ ngữ viết đúng

a. xoa đầu, xâu kim, bắt xâu, soa tay, sâu bọ, sân chơi, ngoài xân

b. gắn bó, cố gắng, gắn sức, thợ lặn, yên lặng, lặn im.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò: Chơi tiếp sức viết đúng từ

a. Viết từ bắt đầu bằng s hoặc x

b. Viết từ ngữ có chứa vần ăn hoặc ăng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Kể một công việc em thích làm và nói cách làm việc đó

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi trò kết bạn:

Tôi là ai? Tôi muốn gì?

Họ và tên: ...............................................

Nam hay nữ: ............................................

Học sinh lớp: ............................................

Điều tôi thích nhất (sở thích): .....................

Muốn được kết bạn với (tên): ......................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021