Kể một công việc em thích làm và nói cách làm việc đó

  • 1 Đánh giá

3. Kể một công việc em thích làm và nói cách làm việc đó

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Tôi rất thích vẽ tranh. Đầu tiên, tôi chuẩn bị giấy, bút vẽ, cục tẩy và bút màu. Sau đó, tôi dùng bút chì vẽ tranh. Sau khi vẽ xong, tôi dùng bút màu tô cẩn thận để hoàn thành một bức tranh đẹp. Mỗi lần vẽ được một bức tranh, tôi đều cảm thấy rất vui và tự hào.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021