Hình ảnh nào trong bài thơ cho biết đêm hè rất oi bức? Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc? Người mẹ được so sánh với gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

  • Hình ảnh nào trong bài thơ cho biết đêm hè rất oi bức?
  • Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc?
  • Người mẹ được so sánh với gì?

Bài làm:

1. Hình ảnh cho biết đêm hè rất oi bức là :

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

2. Để con ngủ ngon giấc, mẹ ngồi đưa võng và quạt mát cho con.

3. Người mẹ được so sánh với những hình ảnh như : ngôi sao “thức” trên bầu trời, những ngọn gió mát lành của con.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021