Giải bài 2B: Em làm việc tốt, em nói lời hay

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2B: Em làm việc tốt, em nói lời hay - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 16. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói với các bạn những việc tốt em đã làm:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nhìn tranh và đọc lời gợi ý để kể lại từng đoạn câu chuyện Phần thưởng

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm thẻ chữ ghép vào từng ô trống trong bảng nhóm:

(thẻ chữ: p,r, t, u, ư, v, x, y)

Số thứ tựChữ cáiTên chữ cái
20
21qquy
22e-rờ
23sét-sì
24
25u
26ư
27
28ích-xì
29i dài

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Thi viết nhanh vào vở tên vật, tên hoạt động trong tranh có chữ bắt đầu bằng g hoặc gh theo thứ tự tranh

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi đóng vai: Nói lời chào, lời đáp

a. Tình huống 1: Đến giờ đi học, em chào bố mẹ để đi học. Bố mẹ em đáp lời chào của em

- Con: ...............................

- Bố hoặc mẹ: ...................

b. Tình huống 2: Em gặp thầy giáo hoặc cô giáo ở trường, em chào thầy (cô). Thầy (cô) đáp lời chào của em

- Em: ..................................

- Thầy (cô):.........................

c. Tình huống 3: Em gặp một người bạn, em chào bạn. Bạn ấy đáp lời chào của em

- Em: ..................................

- Bạn: .................................

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nêu tên 3 môn học ở lớp 2, sắp xếp tên các môn học thành một danh sách theo thứ tự chữ cái đầu của mỗi tên đó

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Viết tên những người trong gia đình em thành một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem