Giải bài 15C: Chị yêu em bé

  • 1 Đánh giá

Giải bài 15C: Chị yêu em bé - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 143. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

3. Hỏi - đáp để giải nghĩa từ ngữ:

Hỏi: Mắt đen láy là mắt như thế nào?

Đáp: ..................................................

=> Xem hướng dẫn giải

6. Chọn tý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

(1) Em nụ đáng yêu như thế nào?

a. Em Nụ ngủ ít hơn trước

b. Em Nụ đã lớn lên nhiều

c. Em Nụ môi đỏ hồng

(2) Hoa đã làm gì để giúp mẹ?

a. Hoa hát cho mẹ nghe

b. Hoa viết thư cho bố

c. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ

(3) Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và nêu mong muốn gì?

a. Hoa kể về việc mình hát ru em ngủ

b. Hoa kể về em Nụ, mong bố về dạy thêm bài hát

c. Hoa kể với bố đã trông em giúp mẹ

(4) Dòng nào nêu đúng và đầy đủ những thông tin về gia đình bé Hoa?

a. Gia đình Hoa có 4 người: bố, mẹ, em Nụ và Hoa

b. Gia đình Hoa gồm có 4 người: bố, mẹ, Hoa và em Nụ. Bố đi công tác xa. Mẹ mới sinh em Nụ

c. Gia đình Hoa có bốn người: bố, mẹ, Hoa và em Nụ. Bố mẹ đi công tác xa.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm từ có tiếng chứa vần ay, ai:

  • Từ chỉ sự di chuyển trên không
  • Từ chỉ nước tuôn thành dòng
  • Từ trái nghĩa với đúng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm từ ngữ:

a. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x gọi tên các hoạt động sau:

b. Tìm từ ngữ chứa tiếng có vần ât hoặc âc gọi tên các hoạt động sau:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn s hoặc x điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Chẳng con cũng gọi là con

Uốn mình lượn khắp nước non ...a gần

Phù ....a bồi đắp bao lần

Đồng ngô, bãi mía kết thân đôi bờ

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết vào vở 2 - 3 câu kể về anh (chị, em) của em

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động thực hành

Nói lời chúc mừng với một người thân trong gia đình nhân dịp người đó có niềm vui

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem