Em nụ đáng yêu như thế nào? Hoa đã làm gì để giúp mẹ? Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và nêu mong muốn gì?

  • 1 Đánh giá

6. Chọn tý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

(1) Em nụ đáng yêu như thế nào?

a. Em Nụ ngủ ít hơn trước

b. Em Nụ đã lớn lên nhiều

c. Em Nụ môi đỏ hồng

(2) Hoa đã làm gì để giúp mẹ?

a. Hoa hát cho mẹ nghe

b. Hoa viết thư cho bố

c. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ

(3) Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và nêu mong muốn gì?

a. Hoa kể về việc mình hát ru em ngủ

b. Hoa kể về em Nụ, mong bố về dạy thêm bài hát

c. Hoa kể với bố đã trông em giúp mẹ

(4) Dòng nào nêu đúng và đầy đủ những thông tin về gia đình bé Hoa?

a. Gia đình Hoa có 4 người: bố, mẹ, em Nụ và Hoa

b. Gia đình Hoa gồm có 4 người: bố, mẹ, Hoa và em Nụ. Bố đi công tác xa. Mẹ mới sinh em Nụ

c. Gia đình Hoa có bốn người: bố, mẹ, Hoa và em Nụ. Bố mẹ đi công tác xa.

Bài làm:

(1) Em nụ đáng yêu như thế nào?

Đáp án: c. Em Nụ môi đỏ hồng

(2) Hoa đã làm gì để giúp mẹ?

Đáp án: c. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ

(3) Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và nêu mong muốn gì?

Đáp án: b. Hoa kể về em Nụ, mong bố về dạy thêm bài hát

(4) Dòng nào nêu đúng và đầy đủ những thông tin về gia đình bé Hoa?

Đáp án: b. Gia đình Hoa gồm có 4 người: bố, mẹ, Hoa và em Nụ. Bố đi công tác xa. Mẹ mới sinh em Nụ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021