Điền vào chỗ trống: ng hay ngh? tr hay ch?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Điền vào chỗ trống:

a. ng hay ngh?

b. tr hay ch?

Bài làm:

a. ng hay ngh?

b. tr hay ch?

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021