Đọc tên câu chuyện Mẩu giấy vụn, xem tranh và trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Đọc tên câu chuyện Mẩu giấy vụn, xem tranh và trả lời câu hỏi: (tranh trang 52 sgk)

a. Một bạn gái đang làm gì?

b. Cô giáo và các bạn nhìn bạn gái thế nào?

c. Hãy đoán xem câu chuyện này sẽ nói về ai?

Bài làm:

a. Một bạn gái đang bỏ mẩu giấy vào thùng rác.

b. Cô giáo và các bạn nhìn bạn gái bằng gương mặt vui vẻ và hài lòng

c. Em đoán là câu chuyện này nói về một bạn nhỏ ngoan ngoãn, khi người khác vứt rác bừa bãi, bạn đã biết nhặt rác bỏ vào thùng rác.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021