Chọn câu phù hợp với mỗi tranh trong câu chuyện Con chó nhà hàng xóm

  • 1 Đánh giá

2. Chọn câu phù hợp với mỗi tranh trong câu chuyện Con chó nhà hàng xóm

a. Bé bị ngã đau, không đứng dậy được

b. Các bạn đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé

c. Bé hàng xóm dẫn Cún sang chơi với Bé

d. Bé và Cún thường nhảy nhót, tung tăng khắp vườn

e. Bác sĩ rất hài lòng về vết thương của Bé đã lành hẳn

Bài làm:

  • Tranh 1 - d. Bé và Cún thường nhảy nhót, tung tăng khắp vườn
  • Tranh 2 - a. Bé bị ngã đau, không đứng dậy được
  • Tranh 3 - b. Các bạn đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé
  • Tranh 4 - c. Bé hàng xóm dẫn Cún sang chơi với Bé
  • Tranh 5 - e. Bác sĩ rất hài lòng về vết thương của Bé đã lành hẳn

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021