Kể từng đoạn câu chuyện Câu chuyện bó đũa theo tranh

  • 1 Đánh giá

2. Kể từng đoạn câu chuyện Câu chuyện bó đũa theo tranh

Bài làm:

- Tranh 1 : Ngày xưa, có hai anh em lúc nhỏ sống rất hòa thuận, nhưng khi đã có gia đình riêng, ngày nào họ cũng cãi vã khiến người cha rất buồn phiền.

- Tranh 2 : Một hôm, người cha gọi các con đến và đố xem ai là người bẻ được bó đũa, ông sẽ thưởng cho một túi tiền.

- Tranh 3 : Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Mặc dù cố hết sức mà họ chẳng thể nào bẻ gãy được.

- Tranh 4 : Người cha bèn tháo bó đũa ra và bẻ từng cái rất dễ dàng.

- Tranh 5 : Người cha khuyên các con phải biết đoàn kết lại với nhau, như vậy mới vững mạnh. Cả bốn người con cùng hiểu ra câu nói của cha : Thưa cha, chúng con sẽ vâng lời cha dặn !

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021