Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài

  • 1 Đánh giá

3. Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài

Từ ngữ chỉ người, vậtTừ ngữ chỉ hoạt động
Đồng hồ
Gà trống
Tu hú
Chim
Cành đào

Bài làm:

Từ ngữ chỉ người, vậtTừ ngữ chỉ hoạt động
Đồng hồchạy tích tắc
Gà trốnggáy
Tu húkêu
Chimbay
Cành đàonở hoa
cười khúc khích

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021