Quan sát các bức tranh và tìm từ chỉ mỗi hoạt động rồi viết vào vở:

  • 1 Đánh giá

3. Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người

Quan sát các bức tranh và tìm từ chỉ mỗi hoạt động rồi viết vào vở:

Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng một câu

Bài làm:

  • Tranh 1: Em đang đọc sách
  • Tranh 2: Nam đang tập viết
  • Tranh 3: Anh giảng bài cho em
  • Tranh 4: Hai bạn chơi trò chơi

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021