Viết vào vở một câu nói về tình cảm bạn bè

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Viết vào vở một câu nói về tình cảm bạn bè

Bài làm:

Tình cảm bạn bè: Tình cảm bạn bè là tình cảm đẹp đẽ và trong sáng. Chúng ta cần duy trì và vun đắp cho tình bạn đó được lâu dài.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021