Viết tin nhắn vào tình huống sau: Bà đến nhà đón em đi chơi. Hãy viết vào giấy 2- 3 câu nhắn lại để anh (hoặc chị) của em biết

  • 1 Đánh giá

2. Viết tin nhắn vào tình huống sau: Bà đến nhà đón em đi chơi. Hãy viết vào giấy 2- 3 câu nhắn lại để anh (hoặc chị) của em biết

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Chị Ngọc ơi!

Sáng nay, bà ngoại qua nhà đón em đi chơi thảo cầm viên.

Em đã nhặt rau bữa trưa cho chị và quét dọn sạch sẽ nhà cửa rồi ạ.

Em đi với bà chiều em về chị nhé!

Em My

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021