Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ những gì? Chàng trai đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ những gì?
  • Chàng trai đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Tranh vẽ cảnh một anh thanh niên, một chú chó và một chú mèo.
  • Trong tranh, anh thanh niên đang chơi với các con vật ấy
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021