Tìm và viết vào vở các đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm và viết vào vở các đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau:

Bài làm:

Các đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh trên là:

  • phao bơi
  • cái thang
  • cái ghế
  • cái bàn
  • cái chén
  • cái đĩa
  • cái dao
  • cái thìa
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021