Viết vào vở hai câu theo mẫu để giới thiệu người (hoặc đồ vật, con vật, loài hoa, quả) em yêu thích

  • 1 Đánh giá

2. Dùng câu để giới thiệu

a. Viết vào vở hai câu theo mãu để giới thiệu người (hoặc đồ vật, con vật, loài hoa quả) em yêu thích:

Ai(cái gì, con gì)là gì?
M. Bạn Linhlà học sinh giỏi
1. .................................
2. .................................

Bài làm:

Ai(cái gì, con gì)là gì?
M. Bạn Linhlà học sinh giỏi
1. Đồng hồlà dụng cụ để xem giờ giấc
2. Con trâulà người bạn của bà con nông dân

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021