Giải bài 11C: Biết ơn ông bà

  • 1 Đánh giá

Giải bài 11C: Biết ơn ông bà - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 105. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói cho các biết vì sao em yêu quý ông bà

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc đoạn 2 và viết vào vở các từ ngữ tả mùi vị, màu sắc của quả xoài cát chín

  • Mùi: .............
  • Vị: ................
  • Màu sắc: .......

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Vì sao mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài vào vở hoặc phiếu học tập

Điền vào chỗ trống g hay gh?

- Lên thác xuống .....ềnh

- Con ......à tục tác lá chanh

- .....ạo trắng nước trong

- ......i lòng tạc dạ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết vào vở:

a. 3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng s,

3 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng x

b. 3 tiếng có nghĩa chứa vần ươn

3 tiếng có nghĩa chứa vần ương

=> Xem hướng dẫn giải

3. Từng bạn trong nhóm hãy nói lời an ủi ông (bà) trong mỗi tình huống dưới đây:

  • Khi cây hoa quý do ông (bà) trồng bị chết
  • Khi kính đeo mắt cho ông (bà) bị vỡ

=> Xem hướng dẫn giải

5. Giả sử ông bà em sống ở quê. Được tin quê nhà bị bão, bố mẹ em về thăm ông bà. Em hãy viết 2 - 3 câu thăm hỏi ông bà

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Nếu gặp ông bà, em hãy nói cho ông bà biết em yêu quý ông bà thế nào. Viết lại lời em nói hoặc muốn nói với ông bà

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem