Nói cho các biết vì sao em yêu quý ông bà

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói cho các biết vì sao em yêu quý ông bà

Bài làm:

Em yêu quý ông bà vì:

  • ông bà là người sinh thành và nuôi dưỡng bố mẹ ta nên người
  • ông bà luôn yêu thương và chăm sóc ta vô điều kiện
  • ông bà luôn lắng nghe và bảo vệ chúng ta
  • ông bà dành nhiều thời gian vui chơi cùng chúng ta....
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021