Tình huống 1: Đến giờ đi học, em chào bố mẹ để đi học. Bố mẹ em đáp lời chào của em

  • 1 Đánh giá

4. Chơi đóng vai: Nói lời chào, lời đáp

a. Tình huống 1: Đến giờ đi học, em chào bố mẹ để đi học. Bố mẹ em đáp lời chào của em

- Con: ...............................

- Bố hoặc mẹ: ...................

b. Tình huống 2: Em gặp thầy giáo hoặc cô giáo ở trường, em chào thầy (cô). Thầy (cô) đáp lời chào của em

- Em: ..................................

- Thầy (cô):.........................

c. Tình huống 3: Em gặp một người bạn, em chào bạn. Bạn ấy đáp lời chào của em

- Em: ..................................

- Bạn: .................................

Bài làm:

a. Tình huống 1: Đến giờ đi học, em chào bố mẹ để đi học. Bố mẹ em đáp lời chào của em

- Con: Con chào bố con đi học ạ!

- Bố hoặc mẹ: Bố chào con, chúc con đi học vui vẻ.

b. Tình huống 2: Em gặp thầy giáo hoặc cô giáo ở trường, em chào thầy (cô). Thầy (cô) đáp lời chào của em

- Em: Em chào thầy ạ!

- Thầy (cô): Thầy chào em.

c. Tình huống 3: Em gặp một người bạn, em chào bạn. Bạn ấy đáp lời chào của em

- Em: Chào Lan, Lan đi chơi về à?

- Bạn: Chào Ngọc. Lan vừa đi chơi với bố mẹ về Ngọc ạ.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021