Em chọn chữ nào để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các từ ngữ em đã điền đúng.

  • 1 Đánh giá

3. Em chọn chữ nào để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các từ ngữ em đã điền đúng.

a. l hay n?

Cầu ao ...oang vết mỡ

Em buông cần ngồi câu

Phao trắng tênh tênh ...ổi

Trên trời xanh làu ....àu

(Theo Trần Đăng Khoa)

b. an hay ang?

Chiều sau khu vườn nhỏ

Vòm lá rung tiếng đ........

Ca sĩ là chim sẻ

Khán giả là hoa v.........

Tất cả cùng hợp xướng

Những lời ca reo v........

(Theo Lê Minh Quốc)

Bài làm:

a. l hay n?

Cầu ao loang vết mỡ

Em buông cần ngồi câu

Phao trắng tênh tênh nổi

Trên trời xanh làu làu

(Theo Trần Đăng Khoa)

b. an hay ang?

Chiều sau khu vườn nhỏ

Vòm lá rung tiếng đàn

Ca sĩ là chim sẻ

Khán giả là hoa vàng

Tất cả cùng hợp xướng

Những lời ca reo vang

(Theo Lê Minh Quốc)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021