Viết vào vở một câu cảm ơn, một câu xin lỗi theo nội dung hai bức tranh

  • 1 Đánh giá

7. Viết vào vở một câu cảm ơn, một câu xin lỗi theo nội dung hai bức tranh

Bài làm:

  • Câu cảm ơn: Con cảm ơn mẹ vì đã tặng cho con bạn gấu bông.
  • Câu xin lỗi: Con xin lỗi mẹ vì đã không may làm vỡ bình hoa trên bàn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021