Viết lại câu trong bài cho thấy các con rất thích những món quà của bố.

  • 1 Đánh giá

2. Viết lại câu trong bài cho thấy các con rất thích những món quà của bố.

Bài làm:

Câu trong bài cho thấy các con rất thích những món quà của bố là:

  • Hấp dẫn nhất là những con dế lạo xạo trong các vỏ bao diêm...
  • Qùa của bố làm anh em tôi giàu quá!
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021