Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Em thích hoạt động nào trong bức tranh?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
  • Em thích hoạt động nào trong bức tranh?

Bài làm:

  • Các bạn nhỏ trong tranh đang chơi các trò chơi khác nhau như: thả diều, đọc sách, đá bóng...
  • Em thích nhất là hoạt động thả diều.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021