Thay nhau tự giới thiệu theo gợi ý:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

3. Thay nhau tự giới thiệu theo gợi ý:

Tôi là ai?

  • Tôi là ........
  • Sinh ngày ..........
  • Tôi thích ..........
  • Tôi muốn trở thành........

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Tự giới thiệu bản thân

  • Tôi là: Nguyễn Tuấn Việt
  • Sinh ngày: 15 tháng 2 năm 2013
  • Tôi thích chơi cầu lông, đá bóng, bơi...
  • Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021