Một bạn nói 3-4 câu về nội dung của bức tranh thứ nhất, một bạn nói 3 - 4 câu về bức tranh thứ hai dưới đây:

  • 1 Đánh giá

6. Một bạn nói 3-4 câu về nội dung của bức tranh thứ nhất, một bạn nói 3 - 4 câu về bức tranh thứ hai dưới đây:

Bài làm:

Bức tranh thứ nhất: Na rất thích gấu bông. Một hôm, mẹ đi chợ về mua cho Na một con gấu bông. Bé Na rất vui đón nhận con gấu và cảm ơn mẹ.

Bức tranh thứ hai: Trên bàn, mẹ cắm một bình hoa rất đẹp. Nam chạy loanh quanh trong nhà không may làm rơi bình hoa. Nam sợ hãi và chạy đến vòng tay xin lỗi mẹ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021