Giải bài 12B: Con sẽ luôn ở bên mẹ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12B: Con sẽ luôn ở bên mẹ - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 112. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
  • Bố mẹ của bạn nhỏ làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vũ sữa

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Điền vào chỗ trống:

a. ng hay ngh?

b. tr hay ch?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi: ghép từ ngữ

Ghép các tiếng dưới đây để tạo thành từ có hai tiếng.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

  • cháu .... bà
  • con ..... mẹ
  • Em ...... anh chị

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem