Giải bài 3A: Có bạn thật là vui

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3A: Có bạn thật là vui - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 23. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
  • Em thích hoạt động nào trong bức tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

6. Hỏi - đáp theo cặp:

HỏiĐáp
Nai nhỏ xin phép cha đi chơi với ai?- ................
Nghe nai nhỏ xin phép, cha Nai Nhỏ nói gì?- .................
Nai Nhỏ kể cho cha nghe những gì về bạn mình?- .................

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây vào vở:

a. Theo em, bạn Nai Nhỏ có những điểm tốt nào?

b. Em thích nhất điểm tốt nào của bạn Nai Nhỏ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nhìn tranh, viết vào vở những từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật và cây cối trong tranh (theo số thứ tự)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đến góc học tập lấy bảng nhóm, viết tên 3 con vật, 3 đồ vật, 3 loài cây?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Viết tên đồ vật trong nhà hoặc tên các loài cây trong vườn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem