Giải bài 13A: Hãy yêu bố nhé!

  • 1 Đánh giá

Giải bài 13A: Hãy yêu bố nhé! - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 117. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể với bạn về bố của mình theo gợi ý sau:

  • Bố tên gì, bao nhiêu tuổi?
  • Bố làm nghề gì, thường làm việc ở đâu?
  • Bố thường làm gì để chăm sóc em ở nhà?
  • Em thích nhất điều gì ở bố?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đoạn nào trong bài cho biết bạn Chi rất thương bố?

a. Đoạn 1

b. Đoạn 2

c. Đoạn 3

d. Đoạn 4

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Chi vào vườn tìm những bông cúc màu xanh để làm gì?

b. Vì sao Chi chần chừ khi hái hoa?

c. Cô giáo cho phép Chi hái hoa dành cho những ai?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận rồi nêu hai đức tính tốt em học tập được ở bạn Chi? Viết từ ngữ chỉ hai đức tính tốt đó vào vở?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc những câu sau rồi điền từng bộ phận của mỗi câu vào bảng theo mẫu (kẻ bảng theo mẫu vào vở và làm bài vào vở)

a. Cậu bé nhìn lên tán lá

b. Cậu bé òa khóc

c. Họ đem hạt gieo trồng khắp nơi

d. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn

Ai?làm gì?
a. Cậu bénhìn lên tán lá
b. ...........
c. ............
d. ............

=> Xem hướng dẫn giải

5. Sắp xếp lại các từ ngữ ở mỗi dòng sau để thành câu, rồi viết lại câu đó vào vở.

a. tìm/ Chi/ màu xanh/ những bông hoa cúc

b. nhân hậu/ cô giáo/ có tấm lòng/ khen chi

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem