Giải vnen tiếng việt 2 bài 18B: Ôn tập 2

  • 1 Đánh giá

Giải 18B: Ôn tập 2 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 168. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Trong mỗi tranh có ai?

b. Người đó làm việc gì hoặc nói gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể lại câu chuyện theo tranh

=> Xem hướng dẫn giải

3. Viết từ chỉ hoạt động trong mỗi tranh vào vở

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết một câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về một bức tranh trong hoạt động 3

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thay nhau đọc lại câu mình đã viết ở hoạt động 4, tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Cùng bạn đọc đoạn văn sau:

Mèo đội viên ngọc trên đầu. Một con quạ nhìn thấy, sà xuống đớp ngọc. Mèo nghĩ ra một mẹo. Nó nằm phơi bụng giả vờ chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt Mèo. Mèo nhảy lên vồ Qụa. Qụa xin Mèo tha và trả lại ngọc.

Tìm những câu có mẫu Ai làm gì? có trong đoạn văn

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi: câu ghép

Chọn từng cặp thẻ phù hợp với nhau để ghép thành câu

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem