Viết một câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về một bức tranh trong hoạt động 3

  • 1 Đánh giá

4. Viết một câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về một bức tranh trong hoạt động 3

Bài làm:

Viết câu theo mẫu Ai làm gì?

  • Tranh 1: Bạn Nam quét nhà giúp mẹ
  • Tranh 2: Bé cho đàn gà ăn thóc
  • Tranh 3: Lan tưới rau cho bà
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021