Lập danh sách từ 3 đến 5 bạn trong nhóm học tập của mình

  • 1 Đánh giá

5. Lập danh sách từ 3 đến 5 bạn trong nhóm học tập của mình

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Số thứ tựHọ và tênNam, nữNgày sinhNơi ở
1Nguyễn Ngọc Mainữ18/5/201230 Xuân Thủy, Cầu Giấy
2Nguyễn Tuấn Kiệtnữ6/7/201272 Nguyễn Văn Huyên
3Trần Bảo Namnam30/4/201215 ngõ 71 Nguyễn Khánh Toàn
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021