Giải bài 8B: Thầy cô là người mẹ hiền ở trường của em

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8B: Thầy cô là người mẹ hiền ở trường của em - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 74. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2. Dựa theo tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống. Viết những từ em chọn vào vở theo đúng thứ tự

(giờ, đuổi, chạy, nhe, buồn)

Con mèo, con mèo con chuột ..... quanh

...... theo con chuột Luồn hang ...... hốc

...... vuốt, ...... nanh

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi: Thi tìm nhanh các tiếng chứa vần ao hoặc au

=> Xem hướng dẫn giải

4. Làm bài tập

a. r, d hay gì?

- con ...ao, tiếng ...ao, ...ao việc

- hồ .....án, ....án đoạn, bánh ....án

b. uôn hay uông?

M.... biết phải hỏi, m..... giỏi phải học

Không phải bò

Không phải trâu

....... nước ao sâu

Lên cày r..... cạn

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đóng vai tập nói những câu mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị bạn phù hợp với mỗi tình huống sau:

a. Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa và mời bạn vào chơi

b. Em thích một bài hát mà bạn đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho mìn

c. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em yêu cầu (đề nghị) bạn giữ trật tự để nghe cô giáo giảng bài.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

2. Chơi trò thi đố với người thân: Tìm câu đố, thành ngữ, tục ngữ chứa tiếng có vần ao hoặc au?

M. Con hiền cháu thảo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem