Giải bài 4B: Đừng khóc, bạn ơi!

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4B: Đừng khóc, bạn ơi! - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 34. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Vì sao không nên trêu chọc bạn bè?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể chuyện trong nhóm:

Kể nối tiếp đoạn 1, đoạn 2 câu chuyện Bím tóc đuôi sam.

Kể nối tiếp đoạn 3, đoạn 4 câu chuyện Bím tóc đuôi sam

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về:

a. ngày, tháng, năm?

b. Tuần, ngày trong tuần (thứ...)?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Làm bài tập dưới đây vào vở hoặc phiếu học tập:

Điền vào chỗ trống iên hay yên?

..... ổn thiếu n..... cô t......

..... lặng chim ....... k..... trì

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm ba tiếng có iê, 3 tiếng có yê rồi để viết vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Kể về hành động của nhân vật em yêu thích trong câu chuyện Bím tóc đuôi sam cho người thân nghe

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem