Tìm đọc sách báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình (ti vi, máy tính, điện thoại). Trao đổi với các bạn một số điều em mới đọc được Tiếng Việt lớp 2

Nội dung
  • 14 Đánh giá

Bài 20 - Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

Tìm đọc sách báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình (ti vi, máy tính, điện thoại). Trao đổi với các bạn một số điều em mới đọc là câu hỏi nằm trong bài Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 20 - Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần trả lời chi tiết, giúp các em nắm bài tốt hơn. Dưới đây là nội dung câu hỏi và phần trả lời. Các em cùng tham khảo nhé.

Đọc mở rộng

1. Tìm đọc sách báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình (ti vi, máy tính, điện thoại)

2. Trao đổi với các bạn một số điều em mới đọc được.

Bài làm:

2. Trao đổi với các bạn một số điều em mới đọc được

  • Hướng dẫn sử dụng quạt điện
  • Để quạt ở vị trí cân bằng
  • Chỉ sử dụng quạt ở những nơi rộng rãi
  • Không sử dụng quạt điện trong thời gian dài. Tắt quạt khi không sử dụng.

Tìm đọc sách báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình (ti vi, máy tính, điện thoại). Trao đổi với các bạn một số điều em mới đọc được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc nội dung của bài, qua đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 2. Chúc các em học tốt.