Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

  • 1 Đánh giá

Viết

2. Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k

Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

3. Chọn a hoặc b:

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm:

cây ...e ....ú ý quả ....anh

.....e mưa ....ú mưa bức ....anh

b. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

M: ác: củ lạc, at: hạt cát

Bài làm:

2. Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k

Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

Theo thứ tự từ trái sang phải: cây cầu - con cá - con kiến

3. Chọn b: Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

ac: sa mạc, con hạc, ác liệt, sạc điện

at: hát ca, mát mẻ, khát nước, bát đũa

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống