Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at Câu 2 trang 13 Tiếng Việt lớp 2

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Câu 2 trang 13 Tiếng Việt lớp 2

Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at - Câu 2 trang 13 Tiếng Việt lớp 2 được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập đạt kết quả tốt.

Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k

Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

Chọn a hoặc b:

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm:

cây ...e ....ú ý quả ....anh

.....e mưa ....ú mưa bức ....anh

b. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

M: ác: củ lạc, at: hạt cát

Bài làm:

2. Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k

Tìm tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k. Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

Theo thứ tự từ trái sang phải: cây cầu - con cá - con kiến

3. Chọn b: Tìm từ ngữ có chứa ac hoặc at

ac: sa mạc, con hạc, ác liệt, sạc điện

at: hát ca, mát mẻ, khát nước, bát đũa

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 phần Viết trang 13 - 14 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất được giáo viên KhoaHoc biên soạn và đăng tải chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Viết trang 13 - 14.