Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...) Tiếng Việt lớp 2

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài 26 - Trên các miến đất nước

Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...) là câu hỏi trong bài Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài 26 - Trên các miến đất nước được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời câu hỏi chi tiết, dễ hiểu, giúp cho các em nắm bài tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Viết

2. Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết

M: Hà Nội

3. Chọn a hoặc b

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...)

Bà còng đi ...ợ ...ời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

Đưa bà đến quãng đường cong

Đưa bà vào tận ngõ ...ong nhà bà

b. Tìm tiếng chứa iu hoặc iêu thay cho dấu ba chấm

Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết.  Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...)

Bài làm:

2. Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết:

  • thành phố Đà Nẵng
  • tỉnh Nam Định
  • tỉnh Ninh Bình

3. Chọn a

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...)

Bà còng đi chợ trời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

Đưa bà đến quãng đường cong

Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà

Viết tên riêng từ 2-3 tỉnh, thành phố mà em biết. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...) được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc nội dung, qua đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tham khảo tài liệu trên các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé.

Tài liệu tham khảo khác