Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 3 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi theo dạng Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2 kì 2 có trong đề thi lớp 2. Để tìm hiểu rõ hơn, các em cùng tham khảo nội dung đề thi dưới đây nhé

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 736 được đọc là:

A. Bảy trăm ba mươi sáuB. Bảy trăm ba và sáu
C. Bảy trăm sáu mươi baD. Bảy ba sáu

Câu 2: Các số 938, 148, 593, 293 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 148, 293, 593, 938B. 938, 593, 293, 148
C. 593, 938, 293, 148D. 148, 593, 293, 938

Câu 3: Giá trị của số 2 trong số 824 là:

Câu 4: Kết quả của phép tính 250 + 318 là:

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15m + 27m – 20m = …m là:

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn X : 4 = 2 là:

A. X = 7B. X = 8C. X = 9D. X = 10

Câu 7: Biết ngày 11 trong tháng vào thứ ba. Hỏi ngày 18 cùng tháng đó vào thứ mấy?

A. Thứ haiB. Thứ baC. Thứ tưD. Thứ năm

Câu 8: Kết quả của phép tính 256 – 100 là:

Câu 9: Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu biết AB = 5cm, BC = 10cm và CD = 11cm?

A. 27cmB. 26cmC. 25cmD. 24cm

Câu 10: Chu vi của hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và bằng 6dm là:

A. 16dmB. 20cmC. 24dmD. 24cm

Câu 11: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

A. 8 hìnhB. 7 hìnhC. 6 hìnhD. 5 hình

II. Phần tự luận (3 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 133 + 224b) 983 – 560c) 2 x 5d) 18 : 3

Bài 2: Bác Hoa muốn may 8 bộ quần áo, mỗi bộ quần áo may hết 3m vải. Hỏi bác Hoa cần bao nhiêu mét vải để may hết số bộ quần áo?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

1. A2. A3. C4. C5. C6. B
7. B8. D9. B10. C11. D

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 133 + 224 = 357b) 983 – 560 = 423
c) 2 x 5 = 10d) 18 : 3 = 6

Bài 2:

Số mét vải bác Hoa cần để may hết số bộ quần áo là:

3 x 8 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Đề thi tiếp theo: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, nâng cao kỹ năng giải đề và chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 lớp 2 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé.