50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2

Giới thiệu Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi kiểm tra cuối học kì 2 này giúp các em nâng cao kĩ năng giải đề, phần đáp án để các em so sánh đánh giá kết quả của mình. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Đề số 1

1.Khoanh vào ch đt tc câu tr li đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a.562;625; 652              b. 625; 562; 652                     c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

a.265                 b. 257                    c. 297

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a.38m+ 27m = 65m                                        b.1m = 10dm        

c.16cm: 4 = 12cm                                           d.1000m = 10km   

3.Viết tiếp vào ch chấm cho thích hp:

a.211;212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

4.Ni mi s vi cách đc ca s đó:

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

5. S?

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

6.Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a.600+ 30 +    63                                                  c. 100   1000

7.Đt tính rồi nh:

b.30: 5 : 3   12                                     d. 400 x 2   600 + 200

a. 400 + 99b. 764 -

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

8.Tìm x : 

a. 400 + x = 200 x

b. 295 - x = 180

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

9.Hình bên có ………. hình tam giác

Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

………………………………………………

………………………………………………

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã n đi 29 con. Hi nhà Lan còn li bao nhiêu con gà?

Giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 1: (1đim) Viết các s thích hp vào ch trống.

a) 216;217;228; ..........; ..............;

b) 310;320;330; ..........; ...............;

2/ (1 đim) Các s: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các s sau t bé đến lớn:

A. 37,28, 39, 72, 93 , 81                          C.28, 37, 39, 72, 81, 93

B.93,81,72, 39, 37, 28                             D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 đim) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

…………………………………………………….

935

Bài 4: (1 đim) Viết s thích hợp vào ch chm:

1m = .........dm                                                 519cm = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm                                        14m - 8m = ............

Bài 5: (2 đim) Đt tính ri nh:

84 + 19              62 - 25                536 + 243                     879 - 356

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

i 6. (0,5 đim) Khoanh vào chcái dưi hình được tô u \frac{1}{3}

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bài 7) Tìm x: (1 đim)

a)x: 4 = 8                                                 b) 4   x = 12 + 8

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 8: (1 đim) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a/ Tính chu vi của hình tứ giác ABCD

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 9: (1,5 đim) Đi Mt trng được 350 cây, đội Hai trng đưc ít hơn đi Mt 140 cây. Hỏi đi Hai trồng được bao nhiêu cây?

Tài liệu vẫn còn dài, các em tải về tham khảo để xem trọn vẹn nội dung nhé

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, có thêm tài liệu ôn tập tại nhà cũng như chuẩn bị tốt cho bài thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt.