20 Bài toán đếm hình lớp 2 Toán lớp 2

Giới thiệu Tải về
  • 7 Đánh giá

Bài toán đếm hình lớp 2

20 Bài toán đếm hình lớp 2 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp các câu hỏi bài toán hình để các em ôn tập, rèn luyện chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé

Bài 1: Trên hình vẽ bên: (1 điểm)

a) Có… hình tam giác

b) Có … hình tứ giác

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 2: Hình vẽ bên có: (1 điểm)

a)… hình tam giác

b)… hình tứ giác

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 3: Hình bên có (1 điểm)

⬜ hình tam giác

⬜ hình tứ giác

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 4: (2 điểm) Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 5:

Hình vẽ bên có

⬜ hình tam giác.

⬜ hình tứ giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Tên các hình tam giác: .............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tên các hình tứ giác: ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bài 6:

Hình bên có:

a).......hình tam giác

b) ....... hình tứ giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 7: (4 điểm)

Hình vẽ bên có

¨ hình tam giác

¨ hình chữ nhật

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 8: Hình bên có

- Có ...........hình tam giác

- Có ........... hình tứ giác

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 9: Hình vẽ bên có:

……….hình tam giác.

……….hình tứ giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 10: Hình bên có:

- ....... hình tam giác

- .......hình thang. Kể tên các hình thang

………………………………………………

………………………………………………

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 11: Kẻ thêm 1 đường thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 12: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 4 hình tam giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Bài 13: Hình vẽ bên có:

..............hình tam giác.

..............hình tứ giác.

20 Bài toán đếm hình lớp 2

Tài liệu vẫn còn dài các em tải về để xem trọn vẹn nội dung nhé

20 Bài toán đếm hình lớp 2 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với bài tập này các em sẽ nắm bài tốt hơn, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tốt. Ngoài ra các em có thể tham khảo các môn học khác tại tài liệu lớp 2 nhé.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 261
  • Lượt xem: 2.825
  • Dung lượng: 158,4 KB
Liên kết tải về